ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI (ŚSRN)

działa na rynku od czerwca 2022 roku. Zrzesza uczestników nieruchomości z całej Polski, skupiając się na rynku śląskim i rynkach sąsiadujących.

ul. Gliwicka 2/6, 40-079 Katowice

O nas

Naszym celem, zgodnie ze statutem jest integracja zawodowa

podejmowanie działań na rzecz rozwoju samorządności oraz rozwiązywanie zawodowych problemów środowiska pośredników, rzeczoznawców i zarządców.

Stowarzyszenie jest miejscem, które pozwoli na przynależność do mocnej branżowej grupy zawodowej. Wspólnie chcemy zadbać o pozytywny wizerunek zawodowy na rynku nieruchomości, ale co najważniejsze zrzeszać aktywnie na nim działających pośredników, zarządców, deweloperów, rzeczoznawców, i grupy zawodowe współtworzące rynek nieruchomości.

W szczególności Stowarzyszenie:
Zarząd Śląskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości:
Iwona Marek
Prezes
Marzena Krawczyk
Wiceprezes
Karolina Kubisztal
Członek zarządu
Komisja Rewizyjna Śląskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości:
Beata Modlińska
Przewodnicząca
Dominik Miarka
Wiceprzewodniczący
Michał Gajowski
Sekretarz
Sąd Koleżeński Śląskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości:
Anna Kupczak
Przewodnicząca
Sylwia Lidak
Wiceprzewodnicząca
Danuta Huniak
Sekretarz

Dla członków Stowarzyszenia

Oferujemy całą gamę projektów szkoleniowych dla osób chcących pogłębić i doskonalić wiedzę, a także tych, którzy chcą uzyskać nowe kwalifikacje związane z rozwojem zawodowym, poszerzaniem kompetencji czy zmianą pracy. Dysponujemy również ciekawą ofertą szkoleń biznesowych dla firm.

Organizujemy:

 • kursy pozwalające na uzyskanie uprawnień i licencji zawodowych,
 • specjalistyczne szkolenia branżowe,
 • seminaria tematyczne, konferencje biznesowe,
 • imprezy szkoleniowo – integracyjne.

Programy edukacyjne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną i wyselekcjonowaną kadrę wykładowców realizujących programy dydaktyczne w oparciu o wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Naszą ofertę dostosowujemy do aktualnych trendów w gospodarce i potrzeb rynku dzięki temu jesteśmy innowacyjni, skuteczni, konkurencyjni.

Organizujemy kursy pozwalające na uzyskanie uprawnień i licencji zawodowych, specjalistyczne szkolenia branżowe, seminaria tematyczne, konferencje biznesowe…
Cykliczne spotkania uczestników rynku nieruchomości, mają na celu integrację ludzi o tożsamych oraz pokrewnych działaniach na rynku…

Korzyści z bycia członkiem ŚSRN

Nasi członkowie mają możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Konsultacje odbywają się jeden raz w miesiącu po wcześniejszym przesłaniu zapytania na adres biuro@ssrn.pl. Termin przesyłania zapytań oraz konsultacji są zamieszczane na naszej stronie https://www.facebook.com/SSRNKatowice/

Na państwa pytania odpowiadają prawnicy:

 • Mateusz Rajwa– współpracuje z Kancelarią Marka Płonki w Bielsku- Białej, z którą związany jest od 2020 roku. W kręgu jego zainteresowań znajduje się szeroko rozumiane prawo cywilne oraz prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Na co dzień zajmuje się sprawami dotyczącymi rynku nieruchomościowego, współpracuje również z doradcami restrukturyzacyjnymi w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. 
 • Mariusz Stokłosa– aplikant adwokacki. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie broniąc pracy magisterskiej z zakresu procedury cywilnej na ocenę bardzo dobrą. Stypendysta Rektora UMCS dla najlepszych studentów. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Z kancelarią Marka Płonki w Bielsku- Białej związany od 2019 roku. Krąg jego zainteresowań skupia się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego materialnego oraz procesowego. W kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą prawną  rynku nieruchomości jak również szeroko pojętymi inwestycjami budowlanymi. Ponadto świadczy usługi z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego pomagając przedsiębiorcom jak również osobom fizycznym odzyskać płynność finansową. Zajmuje się również reprezentowaniem klientów przed sądami powszechnymi w postępowaniach cywilnych, gospodarczych oraz karnych.

Bieżąca obsługa prawna Mateusza Rajwy oraz Mariusza Stokłosy w ramach bieżącej obsługi prawnej swoich klientów skupia się na następujących aspektach:

 • badania stanu prawnego nieruchomości, w tym ryzyk związanych z transakcją, analizę skutków podatkowych transakcji z udziałem nieruchomości,
 • obsługę prawną procesu nabycia lub zbycia nieruchomości,
 • obsługę prawną inwestycji na rynku nieruchomości, w tym w ramach spółek celowych jak i umów inwestycyjnych,
 • tworzenia jak i analizy umów najmu, dzierżawy, w tym najmów komercyjnych,
 • pomocy prawnej na rynku zarządzania nieruchomościami, w tym we wspólnotach mieszkaniowych,
 • kompleksowej obsługi prawnej deweloperów poprzez partycypowanie w całym procesie prawnym od umowy rezerwacyjnej poprzez umowę deweloperską, a kończąc na umowie wyodrębnienia i sprzedaży lokalu,
 • obsługi prawnej procesów budowlanych na rzecz zamawiających, wykonawców jak i podwykonawców,
 • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych jak i sądowo-administracyjnych dotyczących m.in. wydania decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę, o warunkach zabudowy, środowiskowych, pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego itd.
 • pomocy prawnej w zakresie legalizacji samowoli budowlanych;
 • reprezentacji w postępowaniach cywilnych i gospodarczych dotyczących m.in. wad budowlanych, nienależytego wykonania umowy, odszkodowań, ustanowienia służebności, hipoteki.

Członkowie oraz ich Wspólnicy ( pracownicy) otrzymują specjalne zniżki na wszystkie organizowane przez ŚSRN szkolenia i kursy.

Dla naszych Członków, posiadamy atrakcyjną ofertę ubezpieczenia OC, obowiązkowego dla Pośredników. (Anna Kupczak). 

Członkowie Stowarzyszenia mogą skorzystać z atrakcyjnych warunków utrzymania swojego hostingu oraz domen. Dla zainteresowanych także możliwość stworzenia strony www już od 400 zł netto.
Naszym celem, zgodnie ze statutem jest integracja zawodowa