Wyzwania AML dla pośredników w obrocie nieruchomościami​

  • 6 października 2022 r. 
  • godz 9:00 – 13:00
  • KATOWICE / ON-LINE
Nazwa firmy
Adres
Numer NIP
Wpisz nazwę szkolenia

Program:

Prezentacja poświęcona zagadnieniu AML. W szczególności praktyczne zagadnienia dotyczące szerokiego kontekstu obowiązków pośredników w obrocie nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań zawartych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i dyrektyw AML. Celem szkolenia ma być pogłębione zrozumienie znaczenia przepisów, praktycznych elementów związanych z ich wdrożeniem i przestrzeganiem, wymaganiami dokumentacyjnymi, w tym stworzeniem regulacji dotyczącej AML itp. Uczestnicy otrzymają na zakończenie certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Cena szkolenia:

450 zł. – brutto /za osobę/

dla członków Śląskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości – 350 zł. brutto /za osobę/

Wpłatę należy dokonać na konto IMART nr.: 06 1050 1331 1000 0092 5057 2055  / z dopiskiem – AML oraz imię i nazwisko uczestnika/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej oraz wydanie stosownego zaświadczenia po zakończeniu zajęć.

Miejsce szkolenia: stacjonarnie w Katowicach i ON-LINE na platformie Skype

Kontakt:
I M A R T Katowice
tel. kom. 502 – 660 – 992     
e-mail: imart@imart-info.pl

Wykładowca:

Konrad Sędkiewicz ma 15 letnie doświadczenie w compliance. Pracował m.in. w branży finansowej (GB Quantum Sp. z o.o., mBank S.A.), następnie od 2014 r. na rynku nieregulowanym: najpierw w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o., gdzie uczestniczył w unikatowym projekcie całościowego wdrożenia CMS w spółce Skarbu Państwa w metodologii ISO 19600. Obecnie jest szefem praktyki compliance w Fundacji 4Tech Lab oraz kieruje zespołem Member Business Practices and Compliance w Herbalife Nutrition, gdzie odpowiada za 7 rynków Europy Środkowo Wschodniej. Konrad jest znanym popularyzatorem compliance w Polsce. Jego Blog o compliance był pierwszym w kraju blogiem o tej tematyce. Konrad występuje na licznych konferencjach, publikuje i szkoli z zakresu compliance i ESG. Z wykształcenia prawnik (UŁ), ukończył także 2 kierunki podyplomowe (compliance i CSR) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada certyfikat Approved Compliance Officer. Kierując praktyką compliance w Fundacji 4Tech Lab koncentruje się na praktycznym podejściu do wyzwań prawnych i compliance, w tym zagadnieniach dotyczących AML, przeciwdziałaniu nadużyciom, ładu korporacyjnego, czy ochrony sygnalistów wśród klientów korporacyjnych.