Przychody i koszty podatkowe oraz CIT-8 w praktyce Wspólnot Mieszkaniowych

Orzecznictwo, interpretacje, komentarze

  • 1 marca 2023 r. 
  • godz 9:00 – 13:30
  • ON-LINE

Zapraszamy na szkolenie:

  • Pracowników finansowo – księgowych wspólnot mieszkaniowych,
  • członków zarządów wspólnot mieszkaniowych,
  • osoby związane zawodowo i zainteresowane tematyką.

Program szczegółowy wykładu ON-LINE

1.Wspólnota mieszkaniowa podatnikiem – prawa i obowiązki, odpowiedzialność.

2.Ewidencja podatkowa księgą podatkową podatnika – wspólnoty [art. 3 O.p.]

2.1.Księga podatkowa a ewidencje rachunkowa. Podstawa prawna.

2.2.Czy obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowej obejmuje także małe wspólnoty?

2.3.Czy obowiązuje prowadzenie ewidencji podatkowej w trakcie roku, gdy wspólnota w trakcie roku nie płaci zaliczek na podatek dochodowy?

2.4.Kto odpowiada za prowadzenie ewidencji podatkowej, wspólnota, jej zarząd, czy księgowy z firmy usługowej? Czy na obsługę podatkową wspólnota powinna zawrzeć umowę i jaką?

3.Sprawozdawczość finansowa, przygotowanie do zamknięcia roku 2022

4.Zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego

4.1.Sposoby ustalani zaliczek na podatek dochodowy

4.2.Zaliczki miesięczne, zaliczki kwartalne

4.3.Czy zaniżenie zaliczki wywołuje zaległość podatkową i kto za to odpowiada?

4.4. Jak rozumieć przepisy, w warunkach wspólnoty, że podatnik odpowiada za zaległości podatkowe całym swoim majątkiem?

5.Przychody podatkowe oraz ich ustalanie w warunkach wspólnoty

5.1. Przychody podatkowe, podejście kasowe z dz. statutowej, oraz podejście memoriałowe ze sprzedaży towarów i usług

5.2. Data powstania przychodu podatkowego

5.3. Negatywny katalog przychodów podatkowych

5.4. Korekta przychodów podatkowych ze sprzedaży w trakcie roku i po roku i jej skutki

5.5. Data powstania przychodu podatkowego

5.6.Negatywny katalog przychodów podatkowych

6.Koszty uzyskania przychodów oraz ich ustalanie w warunkach wspólnoty

6.1. Warunki zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów; koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednio związane z przychodami

6.2. Rodzaje kosztów podatkowych oraz zasady ich kwalifikacji

6.3. Korekta KUP w trakcie roku i po roku

6.4.Przedawnienie wierzytelności podatnika, wydatki rozliczane w czasie

6.5.Negatywny katalog KUP; czego nie można zaliczyć do KUP?

7.Dochód podatkowy a strata podatkowa

7.1. Istota dochodu podatkowego lub straty podatkowej

7.2.Metodyka ustalania dochodu podatkowego z różnych źródeł

7.3.Opodatkowanie dochodów z działalności zarobkowej wspólnoty

7.4.Stawka podatkowa w warunkach wspólnot i podatek należny

7.5.Rozliczanie straty podatkowej

8.Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego

8.1.Warunki zwolnienia, prawo, orzecznictwo

8.2.Pułapki dot. art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p.

8.3.Obowiązek korekty podatkowej – art. 25 ust. 4 u.p.d.o.p.

9.Czy strata na źródle GZM zmniejsza podstawę opodatkowania?

10.CIT – 8 oraz rozrachunki z organem

10.1.Podstawa rozrachunków z organem i obowiązki podatnika

10.2.Rozrachunki publicznoprawne, aspekty księgowe rozrachunków.

Wykładowca:

Mgr Eugenia Śleszyńska, autor wielu książek, m.in. najnowszej ze stanem prawnym na lipiec 2021 r.

Cena szkolenia:

320 zł. brutto

dla członków Śląskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości – 160 zł. netto

Wpłatę należy dokonać na konto ŚSRN nr 82109020080000000152564098  / z dopiskiem – Zebrania oraz imię i nazwisko uczestnika/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej oraz wydanie stosownego zaświadczenia po zakończeniu zajęć.

Miejsce szkolenia: ON-LINE

Kontakt:
Śląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
tel. kom. 502 – 660 – 992     
e-mail: biuro@ssrn.pl