Przeglądy techniczne obiektów według Prawa budowlanego oraz według ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Prawo, orzecznictwo, praktyka

ZAPISZ SIĘ

 • 13 marca 2023 r. 
 • godz 9:00 – 13:30
 • ON-LINE

Zapraszamy na szkolenie:

 • Właścicieli i zarządców obiektów budowlanych,
 • osoby związane zawodowo i zainteresowane tematyką.

Program szczegółowy wykładu ON-LINE

1.Nowelizacja Prawa budowlanego, omówienie zmienionych przepisów w tym przepisów przejściowych. Komentarz do zmian.

1.1Zakres zmian, przepisy przejściowe

1.2.Adresat zmian

2.Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych po wejściu w życie zmian Prawa budowlanego, w tym od dnia 1 stycznia 2023 r. Komentarz do zmian.

2.1. Zakresy, normy, wzory poszczególnych protokołów kontroli okresowych stanu technicznego obiektów:
1) kontrole okresowe roczne;
2) kontrole okresowe pięcioletnie;
3) kontrole dwa razy w roku obiektów wielkopowierzchniowych;
4) kontrole bezpiecznego użytkowania;
5) kontrole na zgłoszenie nielegalnych zmian w budynku [naruszenie art. 5 ust. 2 pr. bud.]
2.2.Wpis dot. wyników kontroli stanu technicznego [art. 62 ust. 1 pr. bud.] do KOB
2.3. Funkcja zaleceń pokontrolnych i ich adresat.

2.4.Studium przypadków – kontrole PINB-u

2.5.Dokumentacja kontroli okresowych  po nowemu– art. 62 pr. bud.

3.Przeglądy techniczne urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej po zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

3.1.Nowe obowiązki – przeglądy i konserwacja urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej według instrukcji producenta
3.2.Nowe obowiązki dot. wpisu przeglądów i konserwacji do KOB

3.3.Jak prowadzić dokumentację przeglądów technicznych?

3.4.Studium przypadków – kontrole PSP w zakresie wykonania ww. obowiązków [pkt 3]

3.5.Zmiana strefy pożarowej w budynku i nowe obowiązki władającego według ustawy oraz według rozporządzenia. Studium przypadków.

 1. Inne przeglądy techniczne instalacji i urządzeń obiektu, z uwzględnieniem zmian
  4.1. Przeglądy systemów ogrzewania i klimatyzacji. Wzory protokołów.
  4.2.Zmiany 2023 – Zakres zmian ustawy o charakterystyce energetycznej i nowe obowiązki władających.

4.3. Przeglądy instalacji i urządzeń według ustawy F- gazowej oraz obowiązki w zakresie konserwacji i detekcji wycieków.
4.4.Dokumentacja urządzeń szkodliwych dla środowiska, w tym klimatyzatorów.

 1. Prowadzenie KOB po staremu i po nowemu c- KOB – po zmianie prawa
  5.1. Wskazówki: KOB prowadzona dla budynku i dla budowli. Jak traktować obiekty pawilonów połączone łącznikiem? Jak traktować obiekty, dla których pod rządem przepisów poprzednich nie wydawano pozwolenia na użytkowanie? Czy dla dwóch pawilonów połączonych łącznikiem założyć jedną KOB czy też założyć dwie KOB? Czy brak pozwolenia na użytkowanie uniemożliwia założenie KOB? Czy dla obiektu samowolnego można założyć KOB?

5.2.Wskazówki dotyczące prowadzenia KOB po staremu. Studium przypadków – wyniki kontroli PINB- u, do stanu obecnego

 1. 3. KOB po nowemu – według nowego rozporządzenia

Kto zakłada KOB i ją zamyka, kto dokonuje wpisów i w jakim zakresie; komu udostępnia się KOB – stan po nowemu. Kto jest zobowiązany do prowadzenia oraz do wpisów KOB i na jakiej podstawie? Kto odpowiada za prowadzenie KOB, ten co dokonuje wpisu, czy też właściciel lub zarządca obiektu?

6.Adresat sankcji karnych

Cena szkolenia:

320 zł. – brutto

dla członków Śląskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości – 160 zł. brutto

Wpłatę należy dokonać na konto ŚSRN nr 82109020080000000152564098  / z dopiskiem – Prawo budowlane/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej oraz wydanie stosownego zaświadczenia po zakończeniu zajęć.

Miejsce szkolenia: ON-LINE

Kontakt:
Śląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
tel. kom. 502 – 660 – 992     
e-mail: biuro@ssrn.pl

Wykładowca:

Mgr Eugenia Śleszyńska, autor wielu książek, w tym najnowszej Wydawnictwa Prawniczego Wolters Kluwer