Nowe obowiązki władających obiektami budowlanymi po zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Prawa budowlanego i innych ustaw

  • 12 czerwca 2023 r. 
  • godz 9:00 – 13:30
  • ON-LINE

Zapraszamy na szkolenie:

  • Właścicieli i zarządców obiektów budowlanych,
  • osoby związane zawodowo i zainteresowane tematyką.

Program szczegółowy wykładu ON-LINE

1.Omówienie nowych obowiązków z zakresu przepisów o ochronie przeciwpożarowej obiektów oraz Prawa budowlanego.

1.1.Przeglądy techniczne i konserwacje  urządzeń i instalacji systemu ochrony przeciwpożarowej według instrukcji producenta – po nowelizacji art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej – zmiana przepisów od dnia 22 sierpnia 2022 r.

1.2.Kontrola stanu technicznego urządzeń i instalacji systemu ochrony przeciwpożarowej według art. 62 pr. bud. – zmiana przepisów od dnia 1 stycznia 2023 r.

1.3.Nowe obowiązki w prowadzeniu KOB i wpisów do KOB

1.4.Studium przypadków po kontroli obiektów przez PSP.

2.Obowiązkowe uzgadnianie projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, także przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania, zmianie działalności

2.1.Obiekty wymagające uzgodnienia – po nowelizacji przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej

2.2.Procedury uzgodnieniowe projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą ds zabezpieczeń przeciwpożarowych

2.3.Scenariusze pożarowe a rozwiązania projektowe systemu ochrony

3.Czy normy PN bezpieczeństwa pożarowego powinny być stosowane w przypadku użytkowanych budynków wybudowanych pod rządem starych norm? Prawo, orzecznictwo, praktyka.

4.Strefy pożarowe. Prawo, orzecznictwo, praktyka w świetle kontroli organów.

4.1.Klasyfikacja stref pożarowych

4.2.Normy pożarowe dla poszczególnych stref [na wybranych przykładach]

4.3.Czy w obiekcie może być kilka stref pożarowych i co z tego wynika.

4.4.Analiza orzeczeń sądów dot. zmiany warunków dla stref pożarowych .

5.Zmiana sposobu użytkowania [w tym zmiana działalności] a procedury według Prawa budowlanego .

6.Warunki bezpieczeństwa pożarowego dla garaży a ustawa o elektromobilności

6.1.Normy techniczno-budowlane dla garażowania aut zasilanych tradycyjnie; normy dla garażowania dla aut zasilanych gazem LPG

6.3.Czy obowiązują normy dla garażowania aut zasilanych gazem LNG, CNG, oraz aut – elektryków?

6.4.Przepisy ustawy o elektromobilności a ekspertyzy możliwości budowy punktów ładowania w budynkach

Cena szkolenia:

320 zł. – brutto

dla członków Śląskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości – 160 zł. brutto

Wpłatę należy dokonać na konto ŚSRN nr 82109020080000000152564098  / z dopiskiem – Bezpieczeństwo pożarowe/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej oraz wydanie stosownego zaświadczenia po zakończeniu zajęć.

Miejsce szkolenia: ON-LINE na platformie ZOOM

Nazwa firmy
Adres
Numer NIP
Wpisz nazwę szkolenia

Kontakt:
Śląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
tel. kom. 502 – 660 – 992     
e-mail: biuro@ssrn.pl

Wykładowca:

Mgr Eugenia Śleszyńska, autor wielu książek, w tym najnowszej Wydawnictwa Prawniczego Wolters Kluwer