Rozliczenie deklaracji PIT za wynajem mieszkania 2022

W zależności od formy opodatkowania najmu prywatnego, podatnik powinien rozliczyć albo deklarację PIT-28 albo PIT-36. Jeżeli w 2022 roku jego najem prywatny opodatkowany był na zasadach  ogólnych (skala podatkowa), to właściwą deklarację będzie PIT-36. Jeżeli jednak podatnik jako formę opodatkowania wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to uzyskane przychody zobowiązany będzie rozliczyć w ramach deklaracji PIT-28.

Warto jednak zaznaczyć, że jeśli podatnik uzyskuje jednoczenie przychody z najmu opodatkowanego ryczałtem oraz dochody z umowy o pracę opodatkowane na zasadach ogólnych, to nie może rozliczyć ich wspólnie, w ramach jednej deklaracji PIT. Przychody z najmu prywatnego należy rozliczyć na osobnej deklaracji PIT-28, natomiast dochody z umowy o pracę – na deklaracji PIT-37.

Źródło: Rozliczenie deklaracji PIT za wynajem mieszkania 2022