Parkowanie aut elektrycznych  w budynkach oraz budowa punktów ładowania według ustawy o elektromobilności i innych ustaw

  • 25 października 2023 r. 
  • godz 9:00 – 13:30
  • ON-LINE

Zapraszamy na szkolenie:

  • Właścicieli i zarządców obiektów budowlanych,
  • osoby związane zawodowo i zainteresowane tematyką.

Program szczegółowy wykładu ON-LINE

1. Warunki techniczne parkowania aut w budynkach. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
1.1. Warunki bezpieczeństwa pożarowego – według norm przepisów techniczno-budowlanych,
1.2. Warunki parkowania samochodów zasilanych gazami.

1.3. Czy przepisy techniczno-budowlane zezwalają na parkowanie aut – elektryków?
2. Bezpieczeństwo pożarowe według przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
2.1. Normy bezpieczeństwa, co jest zabronione,
2.2. Studium przypadków z kontroli organów.
3. Budowa punktów ładowania dla aut elektryków według ustawy o elektromobilności i obowiązki ich adresata.
3.1. Obowiązki inwestora (obiekty budowane, przebudowane, lub remontowane),
3.2. Obowiązki władającego obiektem (obiekty istniejące),
3.3. Warunki budowy lub adaptacji według prawa budowlanego, w tym w istniejących i użytkowanych budynkach mieszkalnych,
3.4. Kto jest inwestorem, kto ponosi koszty budowy punktów ładowania,
3.5. Czy wybudowane punkty ładowania są instalacją budynku i kto ponosi koszty jego eksploatacji, w tym koszty całkowite zużycia energii? Aspekty prawne ewentualnych obowiązków nałożonych na użytkowników punktów ładowania.
4. Czy parkowanie aut elektryków albo aut zasilanych gazem LNG w budynkach wywołuje konieczność działania przed organem administracji budowlanej.

4.1. Ekspertyzy i procedura zmiany sposobu użytkowania,
4.2. Projekt budowlany i jego części oraz zasady uzgodnień warunków bezpieczeństwa pożarowego według nowego rozporządzenia z dnia 17 września 2021 r. oraz warunki uzgodnienia PT z komendantem PSP według nowego prawa,
4.3. Warunki rozpoczęcia użytkowania obiektu, po przystosowaniu garaży do innych warunków parkowania i eksploatacji wybudowanych punktów ładowania.
5. Nakazy z ustawy o elektromobilności a odmowa władającego co do montażu punktu ładowania?
5.1. Sytuacja, gdy z opracowanej w tej sprawie ekspertyzy technicznej wynika, że instalacja punktu ładowania zgodnie z wnioskiem użytkownika auta-elektryka nie jest możliwa albo z innych względów,
5.2. Sytuacja, gdy wnioskujący użytkownik auta – elektryka nie ma tytułu prawnego do lokalu w tym budynku lub stanowiska postojowego do wyłącznego użytku,
5.3. Sytuacja, gdy wnioskujący użytkownik auta – elektryka nie przedłoży zgody właściciela lokalu na instalację punktu ładowania,
5.4. Sytuacja braku umowy stron, władającego obiektem i wnioskującego (użytkownika auta – elektryka), np. brak jego zobowiązania do pokrycia kosztów inwestycji.
6. Aspekty prawne umowy z wnioskującym użytkownikiem auta – elektryka. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
6.1. Umowa o poniesieniu kosztów budowy punktu ładowania w budynku, oraz kosztów jego projektu i innych kosztów związanych z przystosowaniem garażu oraz kosztów związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej tego punktu ładowania,
6.2. Dylemat prawny – kto jest właścicielem nakładów sytuacji ich zwrotu władającemu

6.3. Dylemat – jaka grupa taryfowa – po przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej tego punktu ładowania.
7. Zgoda na budowę punktu ładowania w garażu w budynku mieszkalnym, gdy władającym jest wspólnota mieszkaniowa. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
7.1. Czy zgoda na budowę punktu ładowania to tylko czynności zwykłego zarządu,
7.2. Czy budowa punktu ładowania i przystosowanie takiego garażu to zmiana warunków dla budynku to czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu?
7.3. Procedowanie uchwały w tej sprawie i możliwość jej zaskarżenia.
8. Warunki budowy punktu ładowania poza budynkiem.

Cena szkolenia:

420 zł. – brutto

dla członków Śląskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości – 210 zł. brutto

Wpłatę należy dokonać na konto ŚSRN nr 82109020080000000152564098  / z dopiskiem – Elektromobilność/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej oraz wydanie stosownego zaświadczenia po zakończeniu zajęć.

Miejsce szkolenia: ON-LINE na platformie ZOOM

Nazwa firmy
Adres
Numer NIP
Wpisz nazwę szkolenia

Kontakt:
Śląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
tel. kom. 502 – 660 – 992     
e-mail: biuro@ssrn.pl

Wykładowca:

Mgr Eugenia Śleszyńska, autor wielu książek, w tym najnowszej Wydawnictwa Prawniczego Wolters Kluwer