Pośrednik w obrocie nieruchomościami na rynku- zawieranie i realizacja umowy pośrednictwa – aktualne orzecznictwo

 • 25 października 2023 r. 
 • godz 9:00 – 14:00
 • KATOWICE / ON-LINE

Zapraszamy na szkolenie:

 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości

W ramach szkolenia dowiesz się m. in. o:

 1. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako umowa starannego działania- jak ujmować przedmiot umowy i pozostałe postanowienia umowy. 
 2. Zawieranie umowy z konsumentem- a obowiązki z tego wynikające. Jak zawierać umowę z konsumentem, żeby być bezpiecznym?
 3. Umowa rezerwacyjna- czy ma wpływ na wynagrodzenie pośrednika?
 4. Przegląd najpopularniejszych klauzul niedozwolonych w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 5. Wykonywanie obowiązków pośrednika przez innego pośrednika z biura nieruchomości- zagrożenia i rozwiązania z tym związane.
 6. Zabezpieczenie pośrednika przed ewentualnym sporem sadowym- jakie dowody są ważne w razie sporu sądowego, jak je uzyskać i zabezpieczyć.
 7. Klauzula wyłączności- istotne aspekty dla pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 8. Powyższe aspekty rozpatrywane są w świetle bieżącego orzecznictwa sądów powszechnych

Czas trwania paneli tematycznych:

I. Pierwszy panel czas: od godziny 9:00- 9:45. 

II. Drugi panel czas: od godziny 10:00- 10:45.

III. Trzeci panel czas: od godziny 11:00- 11:45.

IV. Czwarty panel: czas: od godziny 12:00- 12:45.

V. Piąty panel czas: od godziny 13:00- 13:45.

Pomiędzy każdym z paneli gwarantujemy 15 minut przerwy, podczas której można odpocząć oraz podejmować dyskusje z prowadzącymi, którzy pozostają otwarci na rozmowę.

Prowadzący:

Mariusz Stokłosa– aplikant adwokacki. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie broniąc pracy magisterskiej z zakresu procedury cywilnej na ocenę bardzo dobrą. Stypendysta Rektora UMCS dla najlepszych studentów. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Z kancelarią Marka Płonki w Bielsku- Białej związany od 2019 roku. Krąg jego zainteresowań skupia się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego materialnego oraz procesowego. W kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą prawną  rynku nieruchomości jak również szeroko pojętymi inwestycjami budowlanymi. Ponadto świadczy usługi z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego pomagając przedsiębiorcom jak również osobom fizycznym odzyskać płynność finansową. Zajmuje się również reprezentowaniem klientów przed sądami powszechnymi w postępowaniach cywilnych, gospodarczych oraz karnych.

Mateusz Rajwa– współpracuje z Kancelarią Marka Płonki w Bielsku- Białej, z którą związany jest od 2020 roku. W kręgu jego zainteresowań znajduje się szeroko rozumiane prawo cywilne oraz prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Na co dzień zajmuje się sprawami dotyczącymi rynku nieruchomościowego, współpracuje również z doradcami restrukturyzacyjnymi w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. 

Cena szkolenia:

419 zł. – brutto

dla członków Śląskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości – 269 zł. brutto

Wpłatę należy dokonać na konto ŚSRN nr 82109020080000000152564098  / z dopiskiem – Umowy/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, dostęp do nagrania do 1 miesiąca od daty szkolenia oraz wydanie stosownego zaświadczenia po zakończeniu zajęć.

Miejsce szkolenia: KATOWICE, UL. Gliwicka 2/6 oraz ON-LINE na platformie ZOOM

Nazwa firmy
Adres
Numer NIP
Wpisz nazwę szkolenia

Kontakt:
Śląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
tel. kom. 502 – 660 – 992     
e-mail: biuro@ssrn.pl