Kurs licencyjny dla pośredników i zarządców nieruchomości

25 listopada 2023 r. ON-LINE

Zapraszamy na specjalistyczny kurs licencyjny dla zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami organizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości pod patronatem merytorycznym Federacji PPRN.

Kurs przygotowuje do uzyskania bezterminowych licencji zawodowych oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami. Posiadanie licencji pośrednika lub zarządcy nieruchomości jest przydatne min. w ubieganiu się o pracę lub budowaniu zaufania wśród klientów, wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Cele kursu:
Celem kursu jest przygotowanie do uzyskania bezterminowych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości FPPRN oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Wymagania formalne:
Posiadanie minimum średniego wykształcenia. Zajęcia przeprowadzane są w formule hybrydowej: stacjonarnie i on-line na platformie ZOOM.

Korzyści dla uczestników:
• zdobycie bezterminowej licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości,
• przygotowanie do pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika lub zarządcy nieruchomości,
• uzyskanie wiedzy umożliwiającej uruchomienie własnej działalności gospodarczej,
• otwarcie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego w zakresie doradztwa rynku nieruchomości.

Program kursu:
Kursy są realizowane w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Federację PPRN i obejmują 48 godzin edukacyjnych (dla każdego zawodu). Ukończenie kursu i zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu będzie upoważniało do wystąpienia do FPPRN o nadanie licencji odpowiednio pośrednika lub zarządcy nieruchomości.

Program kursów licencyjnych Pośrednik – Zarządca Nieruchomości FPPRN

System kompetencyjno – jakościowy:
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska i rynku nieruchomości  od 01.01.2014 r. FPPRN uruchomiła ogólnokrajowy system kompetencyjno – jakościowy, który umożliwia otrzymanie nowej fakultatywnej i bezterminowej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

Wzory licencji pośrednika i zarządcy:

Formularz on-line:

Nazwa firmy
Adres
Numer NIP

lub Formularz PDF: PDF

Wykładowcy:
Program kursu realizować będą znani w kraju wykładowcy posiadający długoletni staż, doświadczenie dydaktyczne i zawodowe w pracy na rynku nieruchomości.

Zajęcia prowadzić będą m.in. Zbigniew Kubiński, Karolina Kubisztal, Marzena Krawczyk, Iwona Marek.

Organizacja kursu:
Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota – niedziela).
1. kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami trwa 3 weekendy [48 h]
– zajęcia są od godz. 9:00 – 17:00.
2. kurs zarządca nieruchomości trwa 3 weekendy [48 h]
– zajęcia są od godz. 9:00 – 17:00.
3. kurs łączony – pośrednik + zarządca trwa 4 weekendy [66 h]
– zajęcia są od godz. 9:00 – 17:00.

Harmonogram zajęć:

Zajęcia 25-26.11.2023 r.

Zajęcia 2-3.12. 2023 r.

Zajęcia 9-10.12. 2023 r.

Zajęcia 16-17.12. 2023 r.

Na zakończenie wykładów uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu niezbędne przy ubieganiu się o licencję.

Przewidywany termin egzaminu licencyjnego dla pośredników i zarządców nieruchomości – 21.12.2023 dla osób, które spełnią warunki określone przez FPPRN

Cena kursu:
1. kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami: 1198 zł. brutto/osoba
2. kurs zarządca nieruchomości: 1198 zł. brutto/osoba
3. kurs łączony (pośrednik + zarządca): 1698 zł. brutto/osoba

Wpłatę za kurs należy dokonać na konto ŚSRN nr 82109020080000000152564098 Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Organizatorem kursu.

Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, materiały dydaktyczne.

Uzyskanie licencji:
Po odbyciu kursu licencyjnego i wydaniu zaświadczenia każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego, który będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej FPPRN w miejscu prowadzenia kursu licencyjnego. Egzamin jest jednoetapowy, przeprowadzany w formie ustnej w oparciu o program zrealizowany na kursie.

Po zaliczeniu egzaminu licencyjnego z wynikiem pozytywnym uczestnik kursu zostanie wpisany do Ogólnopolskiego Rejestru – Pośredników w Obrocie Nieruchomościami – Zarządców Nieruchomości FPPRN oraz otrzyma ozdobną licencję w formacie A3 oraz licencję w formacie karty kredytowej z fotografią, która już się klientom spodobała. Licencje są bezterminowe. 

Łączny koszt przeprowadzenia egzaminu licencyjnego oraz opłata związana z przygotowaniem i wytworzeniem licencji w formacie A3 oraz licencji w formacie karty kredytowej wynosi 400 złotych dla każdego zawodu.

Wpłatę z tyt. kosztów uzyskania licencji i egzaminu należy dokonać przed terminem egzaminu na konto Federacji PPRN.

Szczegółowe informacje o egzaminie i licencjach dostępne są na stronie – www.pprn.pl

Ścieżka Kariery:
Dla osób, które otrzymają licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości została stworzona specjalna ścieżka rozwoju zawodowego – uzyskanie Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN – www.profesjonalista.net

Informacje:

Śląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości

tel. kom. + 48  502 – 660 – 992

e-mail: biuro@ssrn.pl