Program pierwsze mieszkanie

Program Pierwsze Mieszkanie składa się z dwóch filarów. 1. kredyt ze stałą 2 procentową stopą a pozostałą opłatę ma pokryć budżet państwa. Skorzystać z niego będą mogły osoby do 45 roku życia nie mające własnej nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkalne. Oferta dotyczy nieruchomości zarówno nowych jak i używanych a dofinansowanie to 500 tysięcy złotych dla jednoosobowych gospodarstw i 600 tysięcy dla rodzin. 2. specjalne konto mieszkaniowe z premią od państwa, które również będzie mogła mieć osoba nie posiadająca obecnie ani wcześniej nieruchomości mieszkalnej lub mieszkająca w posiadanym lokalu nie większym niż 50 m2 z dwojgiem dzieci własnych lub przysposobionych, 75 m2 w przypadku trojga dzieci, 90 m2 z czwórką dzieci i bez ograniczeń z piątką i więcej dzieci. Gromadzić środki na koncie będzie można od trzech do dziesięciu lat, w tym czasie co roku będzie naliczana premia równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Oszczędności zwolnione będą z podatku a co roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego, będą także dodatkowo oprocentowane. W piątek 26 maja Sejm nadał ostateczny kształt ustawom, odrzucając wcześniejszą poprawkę w której banki miałyby udzielać kredytów z zerowym oprocentowaniem. Przyjął także trzy poprawki, dwie z nich dotyczą zredagowania samej ustawy, trzecia to poprawka rozszerzająca katalog uprawnionych do wzięcia kredytu o osoby, które dostały nieruchomość w drodze dziedziczenia lub darowizny i zbyły ją przed osiągnięciem pełnoletności. Sejm zaakceptował też poprawkę sprzyjającą właściwemu informowaniu kredytobiorcy o kosztach, które poniesie w związku ze spłatą kredytu. Będą one udzielane w oparciu o parametry będące obowiązującymi w dniu przekazania przez bank kredytobiorcy wymaganych informacji oraz oferty. Przyjęta też została propozycja zapisu, który przewiduje możliwość wniesienia wkładu własnego w wysokości 20 procent lub nie wnoszenia go wcale. Kolejna poprawka dotyczy wpłat dokonywanych na konto mieszkaniowe przez członków najbliższej rodziny osoby oszczędzającej. Poprawka znosi obowiązek informowania Urzędu Skarbowego o wnoszonych tego typu darowiznach. Z PIT zostały zwolnione z dopłat do rat preferencyjnych kredytów, państwowe premie i odsetki od środków gromadzonych na kontach mieszkaniowych. Stopa kredytu w wysokości dwa procent będzie obowiązywała przez 10 pierwszych lat jego spłacania a kredytobiorca będzie musiał jeszcze opłacić marżę banku w którym zostanie mu udzielony kredyt.

Autor: Iwona Marek