Audyt energetyczny a straty ciepła – jak je obniżyć

Audyt energetyczny i z niego wynikający dokument – świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem obowiązkowym od dnia 28 kwietnia 2023 roku dla budynków i lokali zarówno nowych jak i istniejących będących przedmiotem sprzedaży lub najmu a obowiązek ten spoczywa na ich właścicielach czy zarządcach.

Poprawienie wyniku audytu i standardu energetycznego nieruchomości poprzez ograniczenie strat energii cieplnej przez nieszczelność lub brak odpowiednich izolacji dachu, poddasza, ścian i podłóg wydaje się być oczywiste. Straty ciepła towarzyszą jednak nie tylko elementom budowlanym i konstrukcyjnym, ale także instalacjom grzewczym, wentylacyjnym, klimatyzacyjnym czy ciepłej wody użytkowej, zwłaszcza tych, które przeprowadzane są w nieogrzewanych pomieszczeniach, np. klatkach schodowych, kanałach instalacyjnych, piwnicach czy strychach, przez niewłaściwie wykonane tam izolacje nie tylko tracimy przyjemne nam ciepło ale i pieniądze.

Efektywność instalacji grzewczych i ciepłej wody zależy w dużej mierze od poprawności wykonania izolacji oraz od odpowiedniego doboru materiału izolacyjnego.  Na rynku można znaleźć izolacje techniczne zróżnicowane pod względem przewodności cieplnej, określanej symbolem λ [W/mK] badanej w najczęściej występujących temperaturach odpowiadających możliwościom izolacji pod względem temperatury oraz materiału / tworzywa z jakiego są wykonane i ich odporności na temperatury.

Poprawnie wykonana izolacja jest szczelnie połączona, zarówno wzdłuż rur jak i na łączeniach, chroni także kolana i kształtki, niestety często pomijane przez instalatorów. Izolacje  ulagają starzeniu, odkształcaniu, zmniejszaniu grubości pod wpływem nacisku na nie, długotrwałego lub chwilowego działania wysokich temperatur, czasem także zniszczeniu przez gryzonie czy ptaki. Czynniki te powodują pogarszanie się parametrów izolacyjnych, obniżenie współczynnika oporu ciepła co powoduje większe straty energii i wyższe koszty eksploatacyjne. Należy więc conajmniej raz na 5 lat sprawdzać ich stan, uzupełniać braki i wymieniać uszkodzone elementy, zarządcy i właściciele nieruchomości są zobowiązani do kontroli stanu technicznego budynków w ustawie Prawo budowlane.

Dobrze dobrane i szczelnie izolacje instalacji grzewczych i ciepłej wody, dobrej jakości matriałem izolacyjnym ma pozytywny wpływ na środowisko i na ograniczenie strat ciepła.

Przyczyniają się w znaczny sposób do zmniejszenia zapotrzebowania na energię w budynkach a w następstwie oszczędności finansowe.

Na rynku dostępne są izolacje w postaci gotowych otulin (kształtek) na rury oraz rozwijanych z rolki. Produkuje się je z różnych tworzyw różniących się parametrami takimi jak przewodność cieplna, zakres odporności na temperatury, klasa reakcji na ogień, odporność na czynniki atmosferyczne czy uszkodzenia mechaniczne. Rynek izolacji zmierza ku coraz cieńszym powłokom dzięki nowym technologiom produkowania izolacji o coraz niższym współczynniku przenikania ciepła. Obok tradycyjnych izolacji z wełny mineralnej, poliuretanu, polietylenu czy kauczuku, na rynku pojawiły się także izolacje nieco droższe ale o współczynniku oporu ciepła pozwalającym na zastosowanie warstwy izolacji kilkakrotnie cieńszej od tradycyjnych materiałów o współczynniku λ = 0,035 – 0,038 W/mK.

Ciekawym lecz mało znanym rozwiązaniem jest farba izolacyjna, jej powłoka o grubości 1 mm odpowiada 30 mm wełny mineralnej. Taki sposób izolacji jest znacznie droższy o metod tradycyjnych, ale idealnie  sprawdza się tam gdzie instalacje przeprowadzone są zbyt blisko siebie, ściany czy stropu i nie ma miejsca na zastosowanie tradycyjnych rozwiązań.

Energooszczędność staje się standardem, który zachęca do zainwestowania w droższe rozwiązania przyczyniające się do podniesienia funkcjonalności i trwałości technicznej, co czyni nieruchomość bardziej atrakcyjną na rynku a w perspektywie  może być jednym z elementów mających wpływ na wzrost jej wartości.

Dzięki ograniczaniom strat ciepła poprzez dobrze funkcjonujące instalacje odpowiednio zaizolowane i konserwowane oszczędzamy ciepło i paliwa, optymalizujemy koszty utrzymania nieruchomości i co ważne zapewniamy jej bezpieczeństwo eksploatacji.

Autor: Iwona Marek