Nowości i zmiany w prawie dotyczącym nieruchomości

  • 16 stycznia 2024 r. 
  • godz 9:00 – 14:00
  • KATOWICE / ON-LINE

Celem szkolenia jest:

Zapoznanie pośredników, zarządców, deweloperów, rzeczoznawców, i grupy zawodowe współtworzące rynek nieruchomości z nadchodzącymi zmianami w prawie oraz najważniejszymi zmianami wprowadzonymi przez ustawodawcę w 2023 roku.

Zakres szkolenia ma przybliżyć najważniejsze zmiany w prawie nieruchomościowym, które pozwolą na wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, a tym samym poszerzą niewątpliwie katalog usług i wiedzy uczestników szkolenia.

W ramach szkolenia dowiesz się m. in. o:

1. Najważniejsze nowelizacje prawa nieruchomościowego w 2023 roku, w tym

  • największa nowelizacja planistyczna w Polsce ostatnich lat;
  • zmiany dotyczące cesji deweloperskich;
  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
  • wprowadzenie kooperatywy mieszkaniowej.

2. Najważniejsze nowelizacje prawa nieruchomościowego w 2024 roku, w tym:

  • dodatkowy podatek od zakupu kolejnych lokali mieszkalnych oraz odpowiedzialność kilku kupujących przy zakupie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
  • 1 lipca 2024 roku jako data graniczna dla deweloperów;
  • zmiany dotyczące technicznych rozwiązań w budownictwie istotne dla kupujących i sprzedających – nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Prowadzący:

Mariusz Stokłosa– aplikant adwokacki. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie broniąc pracy magisterskiej z zakresu procedury cywilnej na ocenę bardzo dobrą. Stypendysta Rektora UMCS dla najlepszych studentów. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Z kancelarią Marka Płonki w Bielsku- Białej związany od 2019 roku. Krąg jego zainteresowań skupia się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego materialnego oraz procesowego. W kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą prawną  rynku nieruchomości jak również szeroko pojętymi inwestycjami budowlanymi. Ponadto świadczy usługi z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego pomagając przedsiębiorcom jak również osobom fizycznym odzyskać płynność finansową. Zajmuje się również reprezentowaniem klientów przed sądami powszechnymi w postępowaniach cywilnych, gospodarczych oraz karnych.

Mateusz Rajwa– współpracuje z Kancelarią Marka Płonki w Bielsku- Białej, z którą związany jest od 2020 roku. W kręgu jego zainteresowań znajduje się szeroko rozumiane prawo cywilne oraz prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Na co dzień zajmuje się sprawami dotyczącymi rynku nieruchomościowego, współpracuje również z doradcami restrukturyzacyjnymi w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. 

Cena szkolenia:

290 zł. – brutto

dla członków Śląskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości – 160 zł. brutto

Wpłatę należy dokonać na konto ŚSRN nr 82109020080000000152564098  / z dopiskiem – Zmiany w prawie/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, dostęp do nagrania do 1 miesiąca od daty szkolenia oraz wydanie stosownego zaświadczenia po zakończeniu zajęć.

Miejsce szkolenia: KATOWICE, UL. Gliwicka 2/6 oraz ON-LINE na platformie ZOOM

Nazwa firmy
Adres
Numer NIP
Wpisz nazwę szkolenia

Kontakt:
Śląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
tel. kom. 502 – 660 – 992     
e-mail: biuro@ssrn.pl