Przychody i koszty w sprawozdaniu finansowym wspólnoty mieszkaniowej oraz w jej zeznaniu podatkowym CIT-8

  • 20 lutego 2024 r. 
  • godz 9:00 – 13:30
  • ON-LINE

Zapraszamy na szkolenie:

  • Pracowników finansowo – księgowych wspólnot mieszkaniowych,
  • członków zarządów wspólnot mieszkaniowych,
  • osoby związane zawodowo i zainteresowane tematyką.

Program szczegółowy wykładu ON-LINE

1.Wspólnota mieszkaniowa podatnikiem – prawa i obowiązki podatnika, odpowiedzialność zarządu wspólnoty, zmiany przepisów

1.1. Zmiany w Ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego

1.2.Omówienie zmian przepisów podatkowych, które wejdą w życie od 1 lipca 2024 r.

1.3.Odpowiedzialność zarządu

 2.Koszty i przychody w ewidencji i w sprawozdaniu finansowym wspólnoty

2.1.Koszty zarządu nieruchomością wspólną i przychody je pokrywające.

2.2.Koszty zakupu mediów i przychody z opłat za media

2.3.Koszty wytworzenia energii i przychody z opłat je pokrywające

2.4.Koszt opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przychody ze zwrotu kosztów z tego tytułu

2.5.Przychody z dz. zarobkowej wspólnoty, ze sprzedaży towarów i usług

2.6.Koszty finansowe i przychody finansowe

2.7.Metodyka rozliczania kosztów

3.Zamknięcie roku 2023 oraz standardy przygotowania sprawozdania finansowego

3.1.Struktura sprawozdania finansowego wspólnoty, rachunek wyników, bilans

3.2.Obowiązek członków zarządu wspólnoty – przyjęcie sprawozdania finansowego

3.3.Obowiązek zarządu wspólnoty – procedowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia wyniku finansowego oraz przeznaczenia nadwyżki bilansowej na przyszły GZM

3.4.Specyfika rozliczenia rocznego z właścicielami lokali

 4.Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w trakcie roku podatkowego

4.1.Sposoby ustalania zaliczek na podatek dochodowy

4.2.Zaliczki miesięczne, zaliczki kwartalne

4.3.Czy zaniżenie zaliczki na podatek jest zaległością podatkową i kto za to odpowiada?

4.4. Czy wspólnota jako podatnik odpowiada za zaległości podatkowe całym swoim majątkiem?

 5.Przychody podatkowe oraz ich ustalanie w warunkach wspólnoty

5.1. Przychody podatkowe, podejście kasowe z dz. statutowej, oraz podejście memoriałowe ze sprzedaży towarów i usług

5.2. Data powstania przychodu podatkowego

5.3. Negatywny katalog przychodów podatkowych

5.4. Korekta przychodów podatkowych ze sprzedaży w trakcie roku i po roku i jej skutki

5.5. Data powstania przychodu podatkowego

5.6.Negatywny katalog przychodów podatkowych

 6.Koszty uzyskania przychodów oraz ich ustalanie w warunkach wspólnoty

6.1. Warunki zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów; koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednio związane z przychodami

6.2. Rodzaje kosztów podatkowych oraz zasady ich kwalifikacji

6.3. Korekta KUP w trakcie roku i po roku

6.4.Przedawnienie wierzytelności podatnika, wydatki rozliczane w czasie

6.5.Negatywny katalog KUP; czego nie można zaliczyć do KUP?

7.Dochód podatkowy a strata podatkowa

7.1. Istota dochodu podatkowego lub straty podatkowej

7.2.Metodyka ustalania dochodu podatkowego z różnych źródeł

7.3.Opodatkowanie dochodów z działalności zarobkowej wspólnoty

7.4.Stawka podatkowa w warunkach wspólnot i podatek należny

7.5.Rozliczanie dochodu podatkowego i straty podatkowej

 8.Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego od osób prawnych

8.1.Warunki zwolnienia z art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p., prawo, orzecznictwo

8.2.Pułapki dot. art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p.

8.3.Obowiązek korekty podatkowej – art. 25 ust. 4 u.p.d.o.p.

 9.Czy strata na źródle GZM zmniejsza podstawę opodatkowania?

10.Zeznanie podatkowe CIT – 8 oraz rozrachunki z organem

10.1.Podstawa rozrachunków z organem i obowiązki podatnika

10.2.Rozrachunki publicznoprawne, aspekty księgowe rozrachunków.

Cena szkolenia:

320 zł. – brutto

dla członków Śląskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości – 210 zł. brutto

Wpłatę należy dokonać na konto ŚSRN nr 82109020080000000152564098  / z dopiskiem – Przychody i koszty/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej oraz wydanie stosownego zaświadczenia po zakończeniu zajęć.

Miejsce szkolenia: ON-LINE na platformie ZOOM

Nazwa firmy
Adres
Numer NIP
Wpisz nazwę szkolenia

Kontakt:
Śląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
tel. kom. 502 – 660 – 992     
e-mail: biuro@ssrn.pl

Wykładowca:

Mgr Eugenia Śleszyńska, autor wielu książek, w tym najnowszej Wydawnictwa Prawniczego Wolters Kluwer