Członkostwo

Członkiem Stowarzyszenia...

może być osoba fizyczna lub prawna po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej oraz po przyjęciu uchwałą przez Zarząd.

Każdy z Państwa, kto spełnia warunki członkostwa określone szczegółowo w statucie Stowarzyszenia, ma prawo do złożenia deklaracji przystąpienia do ŚSRN. Deklarację członkowską można złożyć elektronicznie przez naszą stronę lub wydukować i skan wypełnionej wysłać na nasz adres e-mail. O przyjęciu w poczet Członków decyzję podejmuje Zarząd.

Wysokość wpisowego: 100 zł

Wpisowe wpłaca się na niżej wskazane konto wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej.

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej: 25 zł

Konto: Santander
82 1090 2008 0000 0001 5256 4098

Wpłacając proszę oznaczyć rodzaj zobowiązania (składka, wpisowe…)